Stødte på en interessant anmeldelse: ‘What happened to the novel?’. Essayet er ustyrligt citerbart, og kredser om finkulturens nuværende og fremtidige deroute. Meget tankevækkende.

Kåre Ghisler Fuglsbjerg @kgfuglsbjerg